Ubezpieczenie NW

W sezonie 2016/17 na podstawie umowy z Szkołą Podstawową w Sierczy dzieci należące do UKS Lider nie muszą płacić dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie płacone w szkole obejmuje również dzieci trenujące w Klubie Lider. ( Umowa obejmuje tylko dzieci uczące się i płacące ubezpieczenie w Szkole w Sierczy). Członkowie UKS lider którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej w Sierczy i nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia powinni nadal płacić ubezpieczenie w klubie Lider.

Jeśli ktoś już zapłacił ubezpieczenie na ten sezon, będzie ono odliczone od składki członkowskiej