Składki członkowskie

Od dnia 01.03.2023 zaczną obowiązywać nowe składki członkowskie:

  1. Członkowie Zwyczajni, składka 0 zł
  2. Członkowie Uczestnicy Sekcji Lekkoatletycznej 90 zł
  3. Członkowie Uczestnicy Sekcji Wspinaczkowej 150 zł przy możliwości redukcji składki o 50% przy ograniczonej ilości treningów
  4. Członkowie Uczestnicy Sekcji Biegowej dorosłych 55 zł
  5. Członkowie Uczestnicy powołani na zawodników Sekcji Wspinaczkowej 200 zł
  1. Zarząd Klubu uchwala zniżkę dla rodzeństwa trenującego w klubie w wysokości 20% na każde kolejne dziecko.
  2. Zarząd Klubu uchwala iż w  przypadku udokumentowanej absencji chorobowej Członka Uczestnika przekraczającej 14 dni. Opiekun prawny może wystąpić do Zarządu Klubu drogą elektroniczną o zmniejszenie lub zawieszenie składki członkowskiej

w linku uchwała Zarządu: https://docs.google.com/document/d/18K_BmNMO1s12ffuG708tX072Ae43IdOJaSGcHrT_gjM/edit?usp=sharing