Składki członkowskie

Aktualne składki:

Stawka składki członka zwyczajnego, zgodnie z uchwałą zarządu z dnia: 20.01.2023 wynosi obecnie 0 zł

Aktualne stawki dla członków uczestników (obowiązują od dnia 01.03.2023):

sekcja wspinaczkowa 150zł / mc                                                                                                                                                        (przy jednym treningu tygodniowo istnieje możliwość obniżenia składki członkowskiej do 75zł /mc )

zawodnicy sekcji wspinaczkowej 200zł / mc

sekcja lekkoatletyczna 90zł / mc

grupa biegowa dorośli  55zł /mc                                                                                                                                                   ( w przypadku grupy biegowej dorosłych istnieje możliwość wniesienia opłaty jednorazowej za 1 trening w wysokości 25zł )

Składki obowiązują każdego członka klubu i są naliczane niezależnie od obecności zawodnika na treningach.  Zniżka na drugie dziecko 20% wartości składki.     Na wniosek opiekuna prawnego dziecka Zarząd Klubu może składkę członkowską znieść lub zmniejszyć .Inne zwolnienia ze składek regulują regulaminy poszczególnych sekcji.

Płatność przelewem do 10 dnia miesiąca za który obowiązuje

MBank:   88114020040000320278105926

Odbiorca: Uczniowski Klub Sportowy Lider

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka lub osoby za którą dokonywana jest płatność, miesiąc za który dokonywana jest płatność (lub inny tytuł) oraz sekcję.