Składki członkowskie na sezon 2016/17

Aktualne składki

Stawka składki członka zwyczajnego, zgodnie z uchwałą zarządu z dnia: 16.06.2016 wynosi obecnie 0 zł

Aktualne stawki dla członków uczestników:

  • sekcja wspinaczkowa: 20zł na miesiąc
  • sekcja badmintona: 20 zł na miesiąc
  • sekcja jeździecka: 100 zł na miesiąc
  • sekcja szachowa: 36 zł na miesiąc
  • sekcja lekkoatletyczna: 26zł lub 36zł (zgodnie z regulaminem sekcji. w zależności od ilości zajęć)
  • ubezpieczenie NW 31 zł/rok.
  • Składka za okres wakacyjny (lipiec i sierpień)  15zł (dla członków uczestników sekcji jeździeckiej biorących czynny udział w zajęciach w wyżej wymienionym okresie składka 100 zł
  • Zniżka dla rodzeństwa 50% składki na drugie i kolejne dziecko. (zniżka przysługuje na sekcję dla której ustalone składki są niższe)

Wyżej wymienione wysokości składek obowiązują od dnia 01.07.2016

Składka jest niepodzielna i zwalnia z niej jedynie absencja chorobowa.

Jednocześnie przypominamy i informujemy że opłata jest naliczana za przynależność do danej sekcji sportowej a nie za udział w zajęciach (Dziecko jeśli tylko ma możliwość może uczęszczać na dowolną liczbę zajęć danej sekcji. W przypadku sekcji jeździeckiej nieobecność spowodowaną choroba lub zdarzeniem losowym należy odrobić w terminie ustalonym z instruktorem). Uczniowski Klub Sportowy jest organizacją nie przynoszącą zysku a opłata składa się na koszt prowadzenia zajęć, amortyzację sprzętu, wynajem sali, obsługę wyjazdów na zajęcia w terenie oraz możliwość uczestniczenia w zawodach wewnętrznych i zewnętrznych. To jest klub sportowy! a małoletni uczestnik poprzez uczestnictwo w zajęciach sekcji i opłacanie składki staje się jej zawodnikiem i członkiem uczestniczącym klubu UKS Lider.

Płatność przelewem

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
   83 8619 0006 0010 0200 9289 0001

Odbiorca: Uczniowski Klub Sportowy Lider

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który dokonywana jest płatność (lub inny tytuł) oraz sekcję.