Turniej Wspinaczkowy Solna Ściana

Turniej Wspinaczkowy Solna Ściana

Puchar Polski dzieci i dzieci młodszych

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego

  1. Organizacja:

Uczniowski Klub Sportowy Lider

  1. Partnerzy:

PZA Beal, Salco, Techniq, Miasto i Gmina Wieliczka, Wielicki Ośrodek Sportu, 

Solne Miasto  sp. z o.o. Avatar, ad pro, UNI4M, Domfloor, Agrest 

Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta Wieliczka

  1. Klasyfikacje:

           XS (Krasnale): do 7lat włącznie, urodzeni do 2016r (wyłączeni z klasyfikacji Mistrzostw Małopolski)

DM (dzieci młodsze):  8 – 9 lat, urodzeni  2015 – 2014

D (dzieci):  10 – 11 lat, urodzeni 2013 – 2012

(młodzik): 12 – 13 lat, urodzeni 2011-2010

JM (junior młodszy): 14 – 15 lat, urodzeni 2009 – 2008

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Brak zgody dyskwalifikuje z udziału w zawodach. Zgoda dostępna jest zgoda

Wszyscy zawodnicy zamieszkujący Województwo Małopolskie (z wyłączeniem kategori krasnal) będą sklasyfikowani w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w kategoriach: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy i junior młodszy.

Zawodnicy w kategorii XS (Krasnale) i DM (dzieci młodsze) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski PZA w kategorii DM (dzieci młodsze)

Zawodnicy w kategorii D (dzieci) będą sklasyfikowani w Pucharze Polski PZA w kategorii D (dzieci)

  1. Zgłoszenia

Zgłoszenia poprzez system Competit będą  przyjmowane do dnia: 14.09.2023. 

Link do zgłoszeń: zgłoszenia

Zgłoszenia w dniu zawodów będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc

  1. Opłata wpisowa

75 zł.

Płatne w systemie competit  lub w dniu zawodów 150 zł.

  1. Nagrody

Medale dla wszystkich uczestników.  Nagrody i puchary dla trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców.

Nagrody rzeczowe dla najlepszych

  1. Termin i miejsce:

17,09,2023 r Wieliczka, ul. Kościuszki 15

  1. Harmonogram zawodów

06 .30 – 12.00    Rejestracja w kategoriach XS krasnal, DM dzieci młodsze, M młodzicy

07.00 – 13.00     Eliminacje XS krasnal, DM dzieci młodsze,  młodzicy

              13.30     Finały DM dzieci młodsze,  młodzicy 

              14.00    Dekoracja zwycięzców XS krasnale, DM dzieci młodsze, M młodzicy

13.00 – 16.30    Rejestracja w kategoriach D dzieci, JM juniorzy młodsi

14:30 – 17.30   Eliminacje D dzieci, JM juniorzy młodsi

              18.00    Finały D dzieci, JM juniorzy młodsi

              19.00  Dekoracja zwycięzców D dzieci, JM juniorzy młodsi

W zależności od ilości zawodników harmonogram może ulec zmianie

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu startujących zawodników

Zawodnicy będą startować w eliminacjach zgodnie z szczegółowym harmonogramem, który będzie opublikowany do 16.09.2023 Zawodnicy startujący w eliminacjach po godzinie 12.00 muszą być przygotowani do startu 1 godzinę przed planowanym w harmonogramie

Minutowy harmonogram eliminacji: harmonogram minutowy

  1. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Tomasz Piąstka

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Konstruktorzy dróg: Piotr Tabor,  Łukasz Filipiak

  1.  Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.