ZAWODY WSPINACZKOWE „SOLNA ŚCIANA”

Organizacja:

Uczniowski Klub Sportowy Lider

 1. Partnerzy:

PZA,, Miasto i Gmina Wieliczka, SALCO, Techniq Deweloper, BEAL.pl – MFC Tech, UNI4M

 1. Klasyfikacje:

XS (Skrzaty): do 7 lat włącznie, urodzeni do 2014r (wyłączeni z klasyfikacji PZA)

DM (dzieci młodsze): do 9 lat włącznie, urodzeni po 2012r

D (dzieci): 10 – 11lat, urodzeni 2011-2010

Mł (młodzik): 12 – 13 lat, urodzeni 2009-2008

JM (junior młodszy): 14 – 15 lat, urodzeni 2007 – 2006

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Brak zgody dyskwalifikuje z udziału w zawodach. Zgoda dostępna jest tutaj.

Wszyscy zawodnicy zarejestrowani w biurze zawodów ( z wyłączeniem kategorii „Skrzat”) będą jednocześnie klasyfikowani w Regionalnym Pucharze Polski PZA w kategoriach dzieci młodsze, dzieci, młodzik i junior młodszy. Zgodnie z przepisami PZA. Wyżej wymieniona klasyfikacja będzie obejmowała województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie

Wszyscy zawodnicy zamieszkujący Województwo Małopolskie będą sklasyfikowani w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w kategoriach: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy i junior młodszy.

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia w formie elektronicznej będą przyjmowane do dnia: 28.10.2021.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy:

W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko zawodnika, rocznik, miejscowość zamieszkania, przynależność klubową. 

Lub poprzez system zgłoszeniowy PZA. 

Zapisy w dniu zawodów będą możliwe do wyczerpania limitu miejsc.

 1. Opłata startowa

50 zł. Płatne przelewem na konto UKS Lider: 88114020040000320278105926 (w tytule wpłaty podać imię, nazwisko dziecka i dopisek zawody wspinaczkowe) lub w dniu zawodów 60 zł.

 1. Nagrody

Medale i nagrody dla trzech pierwszych miejsc w kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców.

Nagrody rzeczowe dla najlepszych

 1. Termin i miejsce:

30,10,2021 r Wieliczka, ul. Kościuszki 15

 1. Harmonogram:

08 .00 – 13.00 Rejestracja zawodników

08.30 – 13.00 Eliminacje XS skrzaty, DM dzieci młodsze, D dzieci

13.00 – 13.30 Przerwa techniczna

13.00 Dekoracja kategorii XS skrzaty

13.30 – 16.00 Eliminacje M młodziki, JM junior młodszy

16.00 – 16.30 Przerwa techniczna

16.30 – 18.00 Finały

18.30 – Dekoracja zwycięzców w kategoriach DM, D, MŁ, JM zakończenie zawodów

W zależności od ilości zawodników harmonogram może ulec zmianie

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia limitu startujących zawodników

Zawodnicy będą startować w eliminacjach zgodnie z szczegółowym harmonogramem, który będzie opublikowany do 29.10.2021 Zawodnicy startujący w eliminacjach po godzinie 12.00 muszą być przygotowani do startu 1 godzinę przed planowanym w harmonogramie.

 1. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Tomasz Piąstka

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Routsetterzy: Piotr Tabor Łukasz Filipiak

 1.  Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.
 • W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu.
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie.
 1.  Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.